Bedřichovské eso 2014

10.09.2013 10:40

Celosezóní turnaj pro širokou veřejnost. Přihlášení je možné přímo na tenisových kurtech v Bedřichově, nebo u správce kurtů na telefonu +420 775 671781.

Hráči si mezi sebou domlouvají jednotlivé zápasy podle vlastních časových možností a obsazenosti kurtů na Bedřichově.

Hraje se ve třech kategoriích: muži do 50-ti let, muži nad 50 let a ženy.

Tabulka s výsledky všech zápasů je umístěna na kurtech v Bedřichově a průběžně i zde níže:

 

Muži do 50 let:

 

Chaloupka-Koucký

Chaloupka-Kypta 2:0 (6:3,6:2)

Chaloupka-Pazderský Marek

Chaloupka-Vích Marek

Chaloupka-Vích Mikoláš 2:0 (6:2,6:1)

Chaloupka-Žižka

 

Koucký-Kypta

Koucký-Pazderský Marek

Koucký-Vích Marek

Koucký-Vích Mikoláš

Koucký-Žižka

 

Kypta-Pazderský Marek 1:1 (4:6,6:0)

Kypta-Vích Marek

Kypta-Vích Mikoláš 1:1 (6:1,1:6)

Kypta-Žižka

 

Pazderský Marek-Vích Marek

Pazderský Marek-Vích Mikoláš 0:2 (2:6,1:6)

Pazderský Marek-Žižka

 

Vích Marek-Vích Mikoláš

Vích Marek-Žižka

 

Vích Mikoláš-Žižka

 

Muži nad 50 let:

 

Faltys-Kerda 2:0 (6:2,6:1)

Faltys-Pazderský Jiří

Faltys-Šrejma

Faltys-Suchánek

Faltys-Tryzna

 

Kerda-Pazderský Jiří

Kerda-Šrejma

Kerda-Suchánek 2:0 (6:1,6:1)

Kerda-Tryzna 2:0 (6:2,6:1)

 

Pazderský Jiří-Šrejma

Pazderský Jiří-Suchánek

Pazderský Jiří-Tryzna

 

Šrejma-Suchánek

Šrejma-Tryzna

 

Suchánek-Tryzna

 

ženy a juniorky

 

Häcklová-Jónová 2:0 (6:1,6:0)

Häcklová-Klinderová 2:0 (6:1,6:1)

Häcklová-Nieweltová 2:0 (6:0,6:0)

Häcklová-Chaloupková 2:0 (6:2,6:2)

Häcklová-Stachová

Häcklová-Zderadičková 2:0 (6:2,6:0)

 

Jónová-Klinderová

Jónová-Nieweltová

Jónová-Chaloupková

Jónová-Stachová

Jónová-Zderadičková

 

Klinderová-Nieweltová 1:1 (1:6,6:4)

Klinderová-Chaloupková 0:2 (1:6,1:6)

Klinderová-Stachová

Klinderová-Zderadičková

 

Nieweltová-Chalupková

Nieweltová-Stachová

Nieweltová-Zderadičková

 

Chalupková-Stachová

Chalupková-Zderadičková

 

Stachová-Zderadičková

 

telefony muži do 50 let:

 

Chaloupka 602 255 804

Koucký 776 011 800

Kypta 736 534 743

Pazderský Marek 777 101 981

Vích Marek 602 659 627

Vích Mikoláš 603 782 014

Žižka Tomáš 774 904 078

 

telefony muži nad 50 let

 

Faltys 602 238 146

Kerda 735 515 081

Pazderský Jiří 603 456 454

Šrejma 775 981 720

Suchánek 775 671 781

Tryzna 775 383 886

 

telefony ženy a juniorky

 

Häcklová 607 935 469

Jónová 601 365 291

Klinderová 606 112 737

Nieweltová 725 415 638

Chaloupková 777 204 570

Stachová 603 996 181

Zderadičková 739 200 775

 

—————

Zpět